Männiku 6 Valga Avoin : E-R 8:30-17:00
(Eesti) Hyundai i40 car. 2013 p.tagauks